אישורים ותעודות

אנו בעלי רישיון יצרן ותעודת כשרות של רבנות פתח-תקוה.

אנו עובדים עם מובילי מזון מורשים בלבד ומחזיקים ברישיון עסק רשמי.

רישיון יצרן

תעודת כשרות